วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณรงค์วงศ์จันทร์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อพิจารณา ก่อสร้างทำนบดิน ห้วยส้าน ตำบลขี้เหล็

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อสร้างทำนบดินห้วยส้าน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณรงค์วงศ์จันทร์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อพิจารณา ก่อสร้างทำนบดิน ห้วยส้าน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ร้อง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง เป็นผู้ประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค อันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบเรื่องภัยแล้ง เป็นประจำทุกปี
 
 
 
 
 
 
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft