คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณรงค์วงศ์จันทร์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อพิจารณา ก่อสร้างทำนบดิน ห้วยส้าน ตำบลขี้เหล็

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมตรวจสอบเพื่อพิจารณาก่อสร้างทำนบดินห้วยส้าน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายณรงค์วงศ์จันทร์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ เพื่อพิจารณา ก่อสร้างทำนบดิน ห้วยส้าน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ร้อง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง เป็นผู้ประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค อันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบเรื่องภัยแล้ง เป็นประจำทุกปี
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft