วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายกิจพล สิงห์ภักดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายหัสดินทร์ พูลทาจักร์ วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจ

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิจารณาโครงการเพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยโค้ง บ้านห้วยตองหลวงและบ้านห้วยปูหลวง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายกิจพล สิงห์ภักดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายหัสดินทร์ พูลทาจักร์ วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณาโครงการ เป็นตัวแทน เข้าร่วมพิจารณาโครงการเพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยโค้ง บ้านห้วยตองหลวงและบ้านห้วยปูหลวง ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการขยายผลแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะแม่แฮหลวง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft