ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

วันที่ 3 มี.ค. 64 ในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจพบไฟป่าจำนวน 4 จุด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วิน และเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปปฏิบัติภารกิจ 1 นาย ล่าสุดจึงได้นำเฮลิคอปเตอร์ เข้าช่วยเหลือ

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ สนับสนุนแหล่งน้ำภารกิจดับไฟป่าพื้นที่แม่วาง 4 จุด จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าประสบอุบัติเหตุ ต้องใช้ ฮ.เข้าช่วยเหลือ
วันที่ 3 มี.ค. 64 ในพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจพบไฟป่าจำนวน 4 จุด ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วิน และเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าได้รับบาดเจ็บจากการเข้าไปปฏิบัติภารกิจ 1 นาย ล่าสุดจึงได้นำเฮลิคอปเตอร์ เข้าช่วยเหลือและดับไฟป่าที่เกิดขึ้น ในพื้นที่บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ต.ดอนเปา ซึ่งได้ทำการตักน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว และเข้าดับไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
นายจรัลพงศ์ เลิศเพชร ปลัดอำเภอแม่วาง เปิดเผยว่า จุดความร้อนจากดาวเทียมในพื้นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 15 จุด แต่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่วิน ทั้งหมด 4 จุด เมื่อตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้พบว่า อยู่ในพื้นที่ บ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ต.ดอนเปา จำนวน 4 จุด เนื่องจากพื้นที่ตรวจพบนั้นเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ช่วงแรกจะคิดว่าใช้กำลังภาคพื้นดิน โดยใช้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเดินเท้าเข้าไป แต่เนื่องจากในวันที่ 2 มี.ค. 64 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ห้วยน้ำริน หมู่ที่ 1 ต.แม่วาง บาดเจ็บบริเวณซี่โครง แขนหัก เอารถจักรยานยนต์ขึ้นไปและประสบอุบัติเหตุพลัดตก ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ทางอำเภอจึงได้แจ้งไปยังศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอสนับสนุนในการนำเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเหลือในการดับไฟป่าในพื้นที่ดังกล่าว
ด้านนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามถึงแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอแม่วาง เพื่อสนับสนุนในภารกิจดับไฟป่า โดยทางชลประทานมีอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันมีน้ำเก็บกัก จำนวน 1.9 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 45 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง ซึ่งเพียงพอที่จะให้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาตักน้ำเพื่อทำภารกิจดับไฟป่าในพื้นที่ได้ ขณะเดียวกัน ทางชลประทานก็ยังมีแหล่งน้ำในการสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าในทุกพื้นที่ โดยมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 13 แห่ง และมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก 117 แห่ง กระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอ สามารถช่วยเหลือในภารกิจดับไฟป่าได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft