คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายดิษพงษ์ โตสุทธิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของงานฝา

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยของงานฝายบ้านใหม่ปางเติม
วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายดิษพงษ์ โตสุทธิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของงานฝายบ้านใหม่ปางเติม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft