ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พลากร เดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 6/2564

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ องคมนตรี พลากร เดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 28 ม.ค. 64 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะเดินทางติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 6/2564 ที่โครงการพัฒนาคุณภาพีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ได้มอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กในพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินฯ ณ โรงเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านขุนวิน จำนวน 41 คน มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 4 โครงการ พร้อมปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม เยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู แปลงผักสวนครัวของนักเรียน เยี่ยมชมบ้านนายมะทู ชมกรรมวิธีผลิตสมุทนไพรพื้นบ้าน เยี่ยมชมผลผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชน และติดตามผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำและบ่อพักน้ำให้แก่เกษตรกร (ดำเนินการโดยกรมชลประทาน)

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft