โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝายพญาคำ ฝายหนองผึ้ง ฝายท่าวังตาล

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 20 มกราคม 2564
เขียนโดย Admin
ฮิต: 39

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝายพญาคำ ฝายหนองผึ้ง ฝายท่าวังตาล

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝายพญาคำ ฝายหนองผึ้ง ฝายท่าวังตาล พร้อมด้วยผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ชี้แจงให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและร่วมกันติดตามแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยมี นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธาน ณ ฝายดอนจืน ตำบลหนองผื้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่