ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าทดสอบระบบของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี ก่อนจะมีพิธีรับ-ส่งมอบอย่างเป็นทางการวันที่ 22 ม.ค. 64

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าทดสอบระบบของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี ก่อนจะมีพิธีรับ-ส่งมอบอย่างเป็นทางการวันที่ 22 ม.ค. 64

ในวันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นางสาวชลมาศ ทองคำ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นาย อบต.ดอยหล่อ, ปลัด อบต.ดอยหล่อ, ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าทดสอบระบบของโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ณ ที่ตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่อนฤาษี ก่อนจะมีพิธีรับ-ส่งมอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนฤาษี บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ 7 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 ม.ค. 2564 นี้

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft