ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมรับองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2564

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมรับองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2564

วันที่24ธันวาคม 2563นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ์ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การตอนรับ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กในพื้นที่ และมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน, สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม, สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง, สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง, โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่อำเภอไชยปราการและพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ที่ 2 (ห้วยจะค่าน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft