โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 16 ธันวาคม 2563
เขียนโดย Admin
ฮิต: 25

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564

วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 9.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางสาวชลมาศ ทองคำ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมในพื้นที่จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ณ ศาลาอำนวยการลานจัดงานฤดูหนาวและงาน otop ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564