ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งในพื้นที่ตำบลหนองตองพัฒนา

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งในพื้นที่ตำบลหนองตองพัฒนา

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง วางแผนการเพาะปลูกพืช เพื่อป้องกันและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และแจ้งขอความร่วมมืองดการปลูกข้าวนาปรังให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ทราบ โดยมี สิบเอกกรณ์ยุทธ์ คำออน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองตองพัฒนา เป็นประธาน ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft