ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 (ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 (ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 (ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft