ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย รมว.กษ. และคณะลงพื้นที่ติดตามแปลงเกษตรกรตัวอย่าง หาแนวทางส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร มีรายได้หลังจากผ่านวิกฤติโควิด-19

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย รมว.กษ. และคณะลงพื้นที่ติดตามแปลงเกษตรกรตัวอย่าง หาแนวทางส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร มีรายได้หลังจากผ่านวิกฤติโควิด-19

วันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 11.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายองลกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกไม้เพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร I Love Flower Farm ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม จากนั้นได้เยี่ยมชมแปลงดอกไม้ในพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ ซึ่งปลูกดอกสร้อยไก่ญี่ปุ่น, พีค็อก, มากาเร็ตสีม่วง, ข้าวบาร์เลย์ และคาโนลา(ผักกาดก้านขาว) โดยมี นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ชลประทาน และนางสาวณวิสา มูลทา เกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer เจ้าของสวน I Love Flower Farm และกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ ในระหว่างการชมแปลงดอกไม้ ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยว ถ่ายภาพ บางส่วนก็มาถ่ายพรีเวดดิ้ง ทำให้บรรยากาศภายในสวนเต็มไปด้วยความคึกคัก

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในวันนี้ได้มาดูเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพใหม่ๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ การรวมกลุ่มกันเป็นแหล่งการท่องเที่ยว มีการแชร์กันทำธุรกิจร่วมกัน ช่วงระยะนี้จังหวะโอกาส สภาพอากาศในฤดูนี้มีความเหมาะสมในการชักชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มาเจอบรรยากาศที่มีดอกไม้นานาชนิดที่มีความสดชื่น ซึ่งปีหนึ่งมีครั้งเดียว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพที่ได้ผล หลังจากภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา

สำหรับการต่อยอดในอนาคตต้องมีการต่อยอดสินค้าที่จะมารองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ในขณะเดียวกันก็แนะนำให้มีการเพิ่มโฮมสเตย์ในการให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากมาเจอดอกไม้และบรรยากาศ ยังได้มาทานอาหารในภาคเหนือ หากโครงการนี้มีการทำเป็นระบบก็จะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังจากผ่านวิกฤติโควิด-19 ด้วย

ด้านนางสาวณวิสา มูลทา เกษตรกรต้นแบบและเป็นเจ้าของสวน กล่าวว่า แปลงดอกไม้ที่ปลูกแห่งนี้มีสมาชิกที่ปลูกไม้ดอกเพื่อการค้า จำนวน 37 ราย พื้นที่ประมาณ 185 ไร่ และยังมีเครือข่ายนอกอำเภอแม่ริม ได้แก่ อำเภอแม่วาง สันทราย สะเมิง และจอมทอง เริ่มดำเนินการเปิดสวนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในปี 2562 โดยประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเข้าเที่ยวชมทางออนไลน์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในปี 2563 จึงได้วางแผนร่วมกับชุมชนและเกษตรกรที่เป็นสมาชิกดำเนินการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คาดว่าจะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้และได้รับผลประโยชน์ร่วมกันไม่น้อยกว่า 150 ราย (คนขับรถรับส่ง 40 ราย แม่ค้า 50 ราย ร้านค้า 30 ราย ชาวสาวน 30 ราย)

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft