ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนคลองแม่ข่า

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนคลองแม่ข่า

วันที่ 27 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมต้อนรับ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน/ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และคณะฯ หน่วยราชการในพระองค์ 904 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนคลองแม่ข่า พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์คลองแม่ข่า และข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ำคลองแม่ข่าในอนาคต ณ บริเวณสะพาน ถนนอัษฎาธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft