โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2563
เขียนโดย Admin
ฮิต: 42

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางสาวชลมาศ ทองคำ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและรายงานเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่