ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผช.รมต.นเรศ พร้อมคณะลงพื้นที่ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมมอบนโยบายให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผช.รมต.นเรศ พร้อมคณะลงพื้นที่ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมมอบนโยบายให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันที่ 17 พ.ย. 63 เวลา 15.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารโครงการชลประทานเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพบปะหารือข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายให้ส่วนราชการนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลสถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การประมง และแผนงานโครงการของกรมวิชาการเกษตร การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมริมน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft