ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2563 (พิจารณารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่"

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2563 (พิจารณารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่"

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 3/2563 (พิจารณารายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการนี้กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท อินฟราทรานส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด กำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 420 วัน เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ครบกำหนด อายุสัญญาวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้รายงานความก้าวหน้า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างโครงการ และส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีแผนก่อสร้างในปีงบประมาณพ.ศ.2566-2568 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่ระดับเก็บกัก 20.54 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร รวม 18,000 ไร่

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft