ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา 904 ภาค 3 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่น 1/63

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา 904 ภาค 3 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่น 1/63
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา 904 ภาค 3 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่น 1/63 โดยมี พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ได้ทำการตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา 904 ภาค 3 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่น 1/63 พร้อมเตรียมหลักสูตรเปิดอบรม โดยมีกำหนดระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และสิ้นสุดหลักสูตรการอบรมวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 21 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft