คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

วัน พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ร่วมกับกรมประมงและส่วนควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยพ่อหลวงหมู่บ้านและชาวบ้านร่วมกันปล่อยปลา ณ บริเวณอ่างเก็บน้

รายละเอียด

วัน พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ร่วมกับกรมประมงและส่วนควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยพ่อหลวงหมู่บ้านและชาวบ้านร่วมกันปล่อยปลา ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft