ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจง/ปฐมนิเทศ อาสาสมัครชลประทานใหม่ (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจง/ปฐมนิเทศ อาสาสมัครชลประทานใหม่ (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดการประชุมชี้แจง/ปฐมนิเทศ อาสาสมัครชลประทานใหม่ (ทดแทน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายสุเทพ นันตา อาสาสมัครใหม่ (ทดแทน) คณะกรรมการกลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายแม่สาว เข้ารับการอบรม ชี้แจง ณ ห้อง SWOC เชียงใหม่

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft