ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" คิกออฟ กำจัดขยะจากกระทง 23 ตัน คืนน้ำใสให้ลำน้ำปิง

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ นำประชาชนจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" คิกออฟ กำจัดขยะจากกระทง 23 ตัน คืนน้ำใสให้ลำน้ำปิง

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ประตูระบายน้ำป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" คิกออฟกำจัดขยะจากกระทง โดยมีนายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ก่อนร่วมกันทำกิจกรรม ทางด้านผู้แทนจากหน่วยงาน มทบ.ที่ 33 ได้นำจิตอาสาที่เข้าร่วมงานทุกคน กล่าวคำปฏิญาณจิตอาสา จากนั้นได้เริ่มทำกิจกรรม โดยมีสำนักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลหนองหอย รวมถึงทหาร มทบ.33 และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) อันเป็นประเพณีที่ดีงามและสำคัญของชาวล้านนา ที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทุกวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของล้านนา โดยประเพณีจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 15 ค่ำของทุกปี จังหวัดได้เล็งเห็นแล้วว่าจากประเพณีดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว จะมีเศษกระทง ขยะมูลฝอย ลอยไปติดอยู่ตามประตูน้ำ ตลิ่งลำน้ำ จำนวนมาก จากสถิติย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 พบว่า จำนวนขยะจากกระทงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 จำนวน 300 ตัน ปี 2560 จำนวน 120 ตัน ปี 2561 จำนวน 70 ตัน และปี 2562 จำนวน 50 ตัน ในปี 2563 นี้ พบว่ามีจำนวนประมาณ 45,000 ใบ น้ำหนักรวม 23.04 ตัน ปริมาณลดลงกว่าปีที่ผ่านมา 54 เปอร์เซ็นต์ โดยวัสดุที่พบเป็นวัสดุทางธรรมชาติ คิดเป็น 98.7 เปอร์เซ็นต์ และวัสดุทำจากโฟม คิดเป็น 1.3 เปอร์เซ็นต์ สาเหตุมาจากการรณรงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องครอบครัวละ 1 กระทง หรือคู่รักคู่ละ 1 กระทง และการรณรงค์การใช้วัสดุจากธรรมชาติ ทำให้กระทงที่ทำจากโฟมมีจำนวนลง ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาด ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงทำให้มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และในจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมเทศกาลลอยกระทงเท่านั้น

ดังนั้น ในวันนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" คิกออฟ (Kick off) กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา ที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรม โดยใช้กำลังที่มีอยู่ทำการจัดเก็บกระทงบริเวณตามจุดที่สามารถดำเนินการได้ และใช้เรือท้องแบนทำการตักขยะจากแม่น้ำปิง เป็นการคืนน้ำใสให้กับแม่น้ำปิง เพราะขยะจากกระทงเมื่อสะสมจำนวนมากจะเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมภายในน้ำ รวมถึงสัตว์น้ำด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการคืนน้ำใสให้กับแม่น้ำปิง คืนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม

ภายหลังจากการทำกิจกรรมคลิกออฟเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการจัดเก็บขยะกระทง โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 รถขุดไฮดรอลิค 1 คัน รถบรรทุกเทท้าย 2 คัน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สนับสนุนรถขุดไฮดรอลิค 1 คัน เรือ 1 ลำ รถบรรทุกเทท้าย 2 คัน อบจ.เชียงใหม่ รถขุดไฮดรอลิค 1 คัน รถบรรทุกเทท้าย 2 คัน เทศบาลนครเชียงใหม่ รถบรรทุกเทท้าย 3 คัน เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย รวม 4 คัน วันละ 1 คัน และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และเทศบาลตำบลหนองหอย สนับสนุนรถบรรทุกเทท้ายเทศบาลละ 1 คัน จากนั้น อปท.ต่างๆ รวมทั้งสถานีพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการรับไปทำปุ๋ย ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถทำปุ๋ยได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการขนย้ายไปกำจัดที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ต่อไป

 

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft