ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวในรายการผู้ว่าฯ เชียงใหม่พบประชาชน เตรียม Kick Off โครงการ บุญหนุนส่ง ร่วมเก็บกระทง รักษานิเวศน้ำปิง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวในรายการผู้ว่าฯ เชียงใหม่พบประชาชน เตรียม Kick Off โครงการ บุญหนุนส่ง ร่วมเก็บกระทง รักษานิเวศน้ำปิง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมแถลงข่าวการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ในรายการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน" ทาง สวท.เชียงใหม่ F.M 93.25 MHz โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการชลประทานเชียงใหม่ เตรียม Kick Off กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ปี 2563 ภายใต้โครงการบุญหนุนส่ง ร่วมก็บกระทง รักษานิเวศน้ำปิง ปีนี้มีการวางแผนว่าจะดำเนินการภายหลังจกการเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมลอยกระทงเสร็จแล้ว 2 วัน เนื่องจากต้องรอให้กระทจากที่ต่ง ๆ ได้ไหลลงมารวมกันที่บริเวณประตูระบายน้ำป่าแดด โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นการบูรณาการ ร่วมกันของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ในการจัดเก็บขยะกระทง เพื่อให้ลำน้ำปิง กลับมาใสสะอาดตามเดิม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานีพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการับไปทำปุ๋ย ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถทำปุ๋ยได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการขนย้ายไปกำจัดที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ในที่ผ่านมาผลจกการสำรวจปริมาณขยะจกกระทงที่ตกค้างบริเวณหน้าประตูระบายน้ำปาแดดในปี 2562 ที่ผ่านมา พบว่มีปริมาณขยะจากกระทงลดลงเหลือเพียงประมาณ 60 ตัน ซึ่งลดลงจากในปี 2561 ที่มีมากถึง 70 ตัน นอกจากนี้ยังพบว่า ขยะกระทงส่วนมากเป็นวัสดุจาก ธรรมชาติ ร้อยละ 95 เป็นวัสดุที่ทำจากโฟม ร้อยละ 5 ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากกระทง ขอความร่วมมือรณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือ 1 คู่รัก 1 กระทง และขอให้ใช้วัสดุทางธรรมชาติ ลดปัญหาขยะด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึไม่ควรใช้กระทงขนมปัง หรือกระทงที่ทำมาจากแป้งเพราะจะทำให้น้ำเน่าเสีย และส่งกลิ่นเหม็น และจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมภายในน้ำได้

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft