ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3/2564 ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการจัดเก็บขยะจากกระทง

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3/2564 ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการจัดเก็บขยะจากกระทง

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมฯ ร่วมเข้าแถลงข่าว ณ ห้องประชุมริมน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

ทั้งนี้ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง และได้แถลงข่าวเรื่องการจัดเก็บขยะจากกระทง ภายหลังเสร็จสิ้นเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3/2564 ชี้แจงสถานการณ์น้ำและการจัดเก็บขยะจากกระทง

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft