ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกับกำนันตำบลแม่สาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ผู้ใหญ่บ้านเมืองหนอง กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายแม่สาว และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณฝายแม่สาว หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

   

Share website  

   
© StoneSoft