ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอยโดยมี นายพงค์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง รักษาการแทนนายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเทศบาลอำเภอจอมทอง ,เทศบาลแม่สอย ,ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานเชียงใหม่ และหน่วยงานราขการ กลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมพิธีในวันนี้
 
   

Share website  

   
© StoneSoft