โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 13 ตุลาคม 2563
เขียนโดย Admin
ฮิต: 34
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอยโดยมี นายพงค์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง รักษาการแทนนายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเทศบาลอำเภอจอมทอง ,เทศบาลแม่สอย ,ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานเชียงใหม่ และหน่วยงานราขการ กลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมพิธีในวันนี้