ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง

รายละเอียด

ชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมริมน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง โดยมี นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) อันเป็นประเพณีที่ดีงามและสำคัญของชาวล้านนา ที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล ทุกวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของล้านนา โดยประเพณ๊จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 15 ค่ำของทุกปี จังหวัดได้เล็งเห็นแล้วว่าจากประเพณีดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว จะมีเศษกระทง ขยะมูลฝอย ลอยไปติดอยู่ตามประตูน้ำ ตลิ่งลำน้ำ จำนวนมาก และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากกระทง จึงได้รณรงค์ 1 ครอบครัว 1 กระทง ใช้วัสดุทางธรรมชาติ ลดปัญหาขยะด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทำให้สถิติกระทงบริเวณหน้าประตูระบายน้ำป่าแดด ย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 พบว่า จำนวนขยะจากกระทงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 จำนวน 300 ตัน ปี 2560 จำนวน 120 ตัน ปี 2561 จำนวน 70 ตัน และปี 2562 จำนวน 50 ตัน กำหนดจัดกิจกรรมคลิ๊กออฟ (Kick off) กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ปี 2563 จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ และเรือท้องแบนเพื่อทำการตักขยะจากกระทงจากลำน้ำปิง

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจสอบขยะกระทงบริเวณเหนือประตูระบายในลำน้ำปิง โดยพื้นที่ 1 ตรม. จะมีกระทงเฉลี่ย 36 อัน น้ำหนักกระทงเฉลี่ยที่นำขึ้นชั่งจากน้ำ 17 กิโลกรัมต่อตารางเมตร พื้นที่ที่มีกระทงมาติด ประมาณ 2,700 ตารางเมตร คิดเป็น ปริมาณกระทง ที่มาติดบริเวณประตูระบายน้ำในปี 2562 ประมาณ 50 ตัน ส่วนมากเป็นวัสดุจาก ธรรมชาติ ร้อยละ 95 วัสดุจากโฟม ร้อยละ 5 ภายหลังจากการทำกิจกรรมคลิกออฟเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนการจัดเก็บขยะกระทง โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 รถขุดไฮดรอลิค 1 คัน รถบรรทุกเทท้าย 2 คัน โครงการชลประทานเชียงใหม่ สนับสนุนรถขุดไฮดรอลิค 1 คัน เรือ 1 ลำ รถบรรทุกเทท้าย 2 คัน อบจ.เชียงใหม่ รถขุดไฮดรอลิค 1 คัน รถบรรทุกเทท้าย 2 คัน เทศบาลนครเชียงใหม่ รถบรรทุกเทท้าย 3 คัน เทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย รวม 4 คัน วันละ 1 คัน และเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และเทศบาลตำบลหนองหอย สนับสนุนรถบรรทุกเทท้ายเทศบาลละ 1 คัน จากนั้น อปท.ต่างๆ รวมทั้งสถานีพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการรับไปทำปุ๋ย ส่วนวัสดุที่ไม่สามารถทำปุ๋ยได้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการขนย้ายไปกำจัดที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวภายหลังการประชุมว่า การจัดเก็บกระทงก็เป็นภารกิจของจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานทั้งหมดก็จะบูรณาการร่วมกันในการเก็บขยะที่เป็นกระทงไหลมารวมกันบริเวณประตูน้ำป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในแต่ละปีก็มีจำนวนมาก ปีนี้ก็มีการวางแผนว่าจะดำเนินการภายหลังจากการเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมลอยกระทงเสร็จแล้ว 2 วัน เพื่อรอให้กระทงที่อยู่ในอำเภอและตำบลต่างๆ ได้ไหลลงมารวมกันที่บริเวณประตูระบายน้ำป่าแดด หลังจากนั้นก็จะพิธีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทั้งชลประทานเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ อปท.ในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ และเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียง ก็จะระดมกำลังคนและเครื่องจักร มาทำการจัดเก็บขยะกระทง เพื่อให้แม่น้ำกลับมาใสสะอาดตามเดิม ด้านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมาพบว่า กระทงที่ทำมาจากวัสดุแป้ง หรือขนมปัง เมื่อมารวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อมาติดอยู่เหนือประตูระบายน้ำ จะทำให้น้ำเน่าเสียได้ ดังนั้น จึงขอความกรุณาพี่น้องประชาชนว่า ขอให้ช่วยกันในเรื่องการลดปริมาณขยะ โดย 1 ครอบครัว 1 กระทง เมื่อไปคู่ก็ขอให้แค่ 1 กระทงเพื่อลดปริมาณขยะ และควรใช้วัสดุที่ทางธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ไม่ควรใช้วัสดุหรือกระทงที่ทำมาจากขนมปัง เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสียได้

   

Share website  

   
© StoneSoft