ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

ฝ่ายวิศวกรรม

หน้าแรก

รายละเอียด

  สถานการณ์น้ำรายวัน

สถานการณ์น้ำที่ ปตร.ท่าวังตาล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวลา 6.30 น. ระดับน้ำด้านเหนือน้ำ +301.80 ม.รทก. ควบคุมน้ำให้ไหลผ่านอาคาร ปตร ในอัตรา 7 ลบ.ม./วินาที อยู่ในภาวะปกติในรอบเวรการส่งน้ำลงแม่น้ำปิงของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล


news

 

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft