ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ชลประทานเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด)

รายละเอียด

“ชลประทานเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด)”

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด(คทช.จังหวัด)เพื่อพิจารณา สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดิน จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองที่ดินเเผนที่ขอบเขต จัดทำสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย ให้การขับเลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เเก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน การกระจายการถือครองโดยที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมเเละพัฒนาศักยภาพใช้ที่ดินให้เกิดประประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

   

Share website  

   
© StoneSoft