ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เผย ชลประทานที่ 1 และชลประทานเชียงใหม่ พร้อมรับมือรอรับ”โนอึล”

รายละเอียด
นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูฝนในห้วงวันที่ 18 -20 กันยายน 2563 มีพายุโนอึล ที่กำลังจะพัดผ่านเข้ามายังประเทศไทยส่งผลต่อภาคเหนือ เบื้องต้นผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ได้สั่งการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ชลประทานที่ 1 และชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเครื่องจักร 24 ชั่วโมงในการเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตามร้องขอหากเกิดมีน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขังตามพื้นที่ต่างๆ ขณะเดียวกันมีการผันน้ำเข้าไว้แก้มลิงตลอดแนวคลองชลประทานแม่แตงไว้แหล่งน้ำสำรอง ส่วนปริมาณน้ำฝนยังลุ่มน้ำปิงตอนบนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำจากค่าเฉลี่ยปกติกว่าร้อยละ 15-16 เขื่อนใหย่ อ่างขนาดกลางและเล็ก ยังต้องการน้ำมีการสำรวจเขื่อนและอ่างมีความมั่นคงแข็งแรง ขณะที่ฝาย 11 แห่งแนวน้ำปิง และคลองชลประทานแม่แตง มีการพร่องน้ำไว้รองรับมลน้ำครั้งนี้แล้ว
ส่วนเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำล่าสุดวันนี้ 123 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมษณน้ำล่าสุด 101 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38 ซึ่งปริมาณน้ำทั้ง 2 เขื่อนยังมีไม่ถึง 50 % ซึ่งสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก แต่ต้องติดตามถานการณ์ของการเคลื่อนตัวของพายุโนอึล ว่าจะมาแบบไหนอย่างไร การตกจะอยู่เหนือเขื่อนหรือใต้เขื่อนมากน้อยเท่าไร จะทำให้ปริมาณน้ำมากว่าในปีที่ผ่านมาหรือใกล้เคียง หากตกลงตรงจะทำให้ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมจะเกินกว่าร้อยละ 50 อย่างแน่นอน เพราะจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหลังเดือนตุลาคมไปจนถึงฤดูแล้งปี 2564 อย่างไรก็ตามอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีเพียง 2 แห่ง ที่อำเภอแม่ออน และอำเภอแม่แจ่ม มีน้ำเกิน 80 % เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์ไว้แล้ว หลังจากเดือนตุลาคมนี้จะสามารถประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำในปี 2564 ยังเน้นน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค น้ำเพื่อผลิตประปาเป็นหลัก
 
 
 
 
   

Share website  

   
© StoneSoft