ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ชป.เชียงใหม่Kick offลงพื้นที่สำรวจกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำปิงก่อนน้ำหลากฤดูฝนนี้

รายละเอียด
"ชป.เชียงใหม่Kick offลงพื้นที่สำรวจกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำปิงก่อนน้ำหลากฤดูฝนนี้"
วันนี้(10มิถุนายน2563)นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1(เชียงใหม่)ลงพื้นที่สำรวจบริเวณที่มีการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำปิงบริเวณเขตพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อวางแผนKick off ร่วมบูรณาการดำเนินการมาตราการปราบปราม(เก็บใหญ่)ตามแผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝนปี2563ของจังหวัดเชียงใหม่และจะประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ร่วมกันเร่งจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่และกรมชลประทานในการเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้
 
 
 
 
 
 
   
© StoneSoft