ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งมอบและคณะกรรมการรับมอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด
“โครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งมอบและคณะกรรมการรับมอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 16 .30 น นายจรินทร์คงศรีเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งมอบและคณะกรรมการรับมอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการส่งมอบ-รับมอบ ณ อ่างเก็บน้ำแม่สะลวมตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
   
© StoneSoft