ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ร่วมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย

รายละเอียด

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่านส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานเชียงใหม่ และนายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ณ ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่1 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายมหิทธิ์ วงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่2 เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft