ชลประทานเชียงใหม่จัดเก็บเศษวัชพืชเศษสวะหน้าประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง

รายละเอียด

เมื่อวันที่8มิถุนายน2563โครงการชลประทานเชียงใหม่โดยนายจีรศักดิ์ ศรีจันทร์หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7นำเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา,วัชพืช,เศษสวะขยะ บริเวณแม่น้ำปิงด้านหน้าประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ไม่ให้เกิดการสะสมของเศษสวะและวัชพืชต่างๆและเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าประตูระบายให้สวยงาม ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์วิทยาของลำน้ำปิง

 

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft