ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ให้การต้อนรับนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)และคณะในการลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนการเเก้ไขปัญหาภัยเเล้งอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
"โครงการชลประทานเชียงใหม่ให้การต้อนรับนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)และคณะในการลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนการเเก้ไขปัญหาภัยเเล้งอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ "
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา10.00น.นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมนายจีระศักดิ์ ศรีจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 เเละเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และคณะในการลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนการเเก้ไขปัญหาภัยเเล้งในพื้นที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ติดตามงานขุดลอกหน้าฝาย ซ่อมเเซมเครื่องยกบานระบาย พร้อมระบบผันน้ำจากฝายเเม่ตื่น ลงอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เเละร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อในช่วงฤดูเเล้ง ปี 2562/2563 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประกาศเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยเเล้งของจังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมประชุมที่วัดม่อนฤาษีหมู่ที่7บ้านวังขามป้อมตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่กับผู้นำชุมชนและเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านม่อนฤาษีพร้อมระบบส่งน้ำโดยโครงการดังกล่าว โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างในปีงบประมาณ2563และจะเริ่มทำการก่อสร้างช่วงต้นเดือนมิถุนายน2563นี้โดยทั้งนี้หากการดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถช่วยพื้นที่การเกษตรสวนลำใยและมะม่วงจำนวน1900ไร่ตลอดจนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
© StoneSoft