ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563
เขียนโดย ผู้ดูแล
ฮิต: 44
"ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4โครงการชลประทานเชียงใหม่ ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564"
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมด้วย เกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุลร่วมประชุมในการการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการชลประทานจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ในการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4โครงการชลประทานเชียงใหม่เป็นตัวแทนสำนักงานชลประทานที่1เข้ารับการประเมินโดยมี นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานคณะทำงานฯระดับภาคเหนือ ณ ห้องSWOCชป.เชียงใหม่และห้องSWOCสำนักงานชลประทานที่1จังหวัดเชียงใหม่