ชป.เชียงใหม่ ร่วมประชุมแผนงาน MTEF ปี 2562-2570 เเละการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563
เขียนโดย ผู้ดูแล
ฮิต: 28
“ชป.เชียงใหม่ ร่วมประชุมแผนงาน MTEF ปี 2562-2570 เเละการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เเละนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมแผนงาน MTEF ปี 2562-2570 เเละการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเเผนที่วางไว้เเละมีประสิทธิภาพเเละเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1