ชป.เชียงใหม่นำเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังตำบลแม่สอย

รายละเอียด
"ชป.เชียงใหม่นำเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังตำบลแม่สอย"
 
วันนี้(21พฤษภาคม2563)นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ร่วมกับฝ่ายสูบน้ำส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่1นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8" จำนวน 1 เครื่องเข้าทำการติดตั้งเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรสวนลำใยโดยการสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังประมาณ 10 ไร่ในเขตบ้านหนองคัน ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่และจะดำเนินการสูบน้ำออกจนกว่าสภาพพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
© StoneSoft