“โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจและประเมินวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอเเม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 28 เมษายน 2563
เขียนโดย ผู้ดูแล
ฮิต: 13

“โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจและประเมินวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอเเม่ออน จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนวพล อาชญาทา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจและประเมินวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบตามอาคารชลประทานหรือทางน้ำที่รับผิดชอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการกำจัดต่อไป