ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

เชียงใหม่ ฝนตก 2 วันน้ำเข้าเขื่อนใหญ่เข้าเกือบ 2 ล้าน ลบ. เพิ่มน้ำอ่างขนาดกลางและเล็ก

รายละเอียด

เชียงใหม่ ฝนตก 2 วันน้ำเข้าเขื่อนใหญ่เข้าเกือบ 2 ล้าน ลบ. เพิ่มน้ำอ่างขนาดกลางและเล็ก ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าหลังจากฝนตกหนักติดต่อกัน 2 วัน ส่งผลดีต่อพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตลอดจนเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขาดใหญ่ กลางและเล็ก รวมไปถึงแหล่งน้ำสำรอง แก้มลิง ลดการส่งน้ำช่วยประปาลงได้ นับว่าช่วยเชียงใหม่ให้รอดประสบภัยแล้งหลังจากประกาศ 10 อำเภอ

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2563 ได้พายุฤดูร้อนเกิดฝนตกหนักติดต่อกันมาจนถึรุ่งเช้าวันนี้ ทั้ง 25 อำเภอ จากตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อน ประมาณ 440,000 ลบ.ม. ความจุอ่าง 265 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำล่าสุด 44 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 16 ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำไหลเข้าจำนวน 860,000 ลบ.ม. ความจุดอ่าง 263 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำล่าสุด 61 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 23 ส่วน ทั้งสองเขื่อนมีน้ำเพิ่มขึ้น 1.3 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างขนาดกลาง 12 แห่งแนวโน้มน้ำเพิ่มขึ้น 8 อ่าง และขนาดเล็ก จำนวน 100 กว่าแห่ง แก้มลิง 7 แห่ง และแหล่งสำรวงน้ำตามธรรมชาติ ได้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้พื้นที่ประสบภับแล้งที่เคยประกาศไปแล้ว 10 อำเภอได้มีน้ำเข้ามาช่วยเหลือ

ส่วนปริมษณน้ำจากคลองชลประทานแม่แตง ก่อนวันที่ 26 เมษายน 263 ไหลผ่าน1.3 ลบ.ต่อวินาที ซึ่งหลังจากฝนตกลงมาช่วยเหลือมีน้ำเพิ่มขึ้น 8.7 ลบ.ต่อวินาที ส่งผลให้น้ำที่ต้องนำน้ำจากแก้มลิงระบายลงมาได้หยุดเพื่อให้ใช้น้ำธรรมชาติที่ไหลลงสู่งคลองชประทานแม่แตงตั้ทางเหนือ จนถึงตอนกลางอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปจุดสูบน้ำประปาอุโมงค์ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในห้วงนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำแล้ว ช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าลงไปได้

 

 

 

 

 

 

 

 

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft