ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

“โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเเนวทางการเเก้ไขปัญหาภัยเเล้งให้เเก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเกษตรภาคเหนือตอนบน โดยมีนายสมหมาย คำมาสาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในที่ประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft