ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

กรมชลประทานสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด

วันนี้(2เมษายน2563)นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมชลประทานโดยโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่โดยได้จัดทำฐานข้อมูลอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดับไฟป่าทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่กระจายอยูในพื้นที่25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในภารกิจดับไฟป่าโดยในวันนี้(2เมยายน2563)ได้ประสานการปฏิบัติกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นำอากาศยานรุ่น KA-32ขนาดบรรจุน้ำ3000ลิตรเข้าปฏิบัติภารกิจนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักปัจจุปัน0.784ล้านลูกบาศน์เมตรเพื่อใช้น้ำสำหรับดับไฟป่าทางอากาศบริเวณโซนทิศใต้นาไร่หลวง บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย โดยมีกำลังเสริมชุดดับไฟภาคพื้นดินจากกรมอุทยานแห่งชาติจำนวน 50 นายร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft