ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ชป.เชียงใหม่นำจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จัดทำแนวกันไฟภายในบริเวณที่ทำการ บ้านพักและอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลว

รายละเอียด

"ชป.เชียงใหม่นำจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จัดทำแนวกันไฟภายในบริเวณที่ทำการ บ้านพักและอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง"

วันนี้(19มีนาคม2563)นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่นำจิตอาสาและเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการพัฒนาและจัดทำแนวกันไฟตลอดจนการจัดเก็บเศษไม้และใบไม้แห้งต่างๆที่อาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดการลุกไหม้ของไฟป่า ตามโครงการของรัฐบาลในการที่จะป้องกันปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมนำรถบรรทุกน้ำจำนวน3คันขนาดบรรจุคันละ6000ลิตรออกทำความสะอาดถนนภายในบริเวณและฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง pm2.5 ในอากาศ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงหมู่ที่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft