ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นายณรงค์ วงจันทร์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมเป็นผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วม ต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

“โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วม ต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร พร้อมคณะ เข้า เยี่ยมชม การดำเนินการของ "โรงไฟฟ้าชีวภาพ " อำเภอแม่แตง”

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 นายณรงค์ วงจันทร์ทิพย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมเป็นผู้แทนโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วม ต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร พร้อมคณะ เข้า เยี่ยมชม การดำเนินการของ "โรงไฟฟ้าชีวภาพ " อำเภอแม่แตง และร่วมประชุม รับทราบปัญหาของเกษตร ในพื้นที่ เขตองค์การบริหารส่วน ตำบล บ้านเป้า อ.แม่แตง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft