ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายจรินทร์คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่มอบหมายให้นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมหารือในการบริหารจัดการ

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามการส่งน้ำในแม่น้ำปิง"

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์คงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่มอบหมายให้นายพร้อมพงศ์ บริพันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ นายธนิต จ่าภา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าร่วมหารือในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2563 พร้อมลงพื้นที่ติดตามการส่งน้ำในรอบเวรที่8 ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายสบร้อง ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้การส่งน้ำเป็นไปตามแผนที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft