ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

28 ก.พ.63 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำการประปาภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)

รายละเอียด

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำการประปาภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)

วันนี้ (28กุมภาพันธ์2563) นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำสาขาอุโมงค์ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของการประปาภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ)เพื่อสอบถามข้อมูลกำลังการผลิตและการสำรองน้ำดิบด้วยสถานีดังกล่าวมีการใช้น้ำดิบจากแม่น้ำปิงและคลองส่งน้ำสายใหญ่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงโดยปัจจุปันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่คลองมีปริมาณน้อยโดยวันนี้วัดได้2.071ลบ.ม./วินาทีซึ่งน้อยที่สุด น้อยกว่าปีพ.ศ.2559ที่เกิดสภาวะภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาที่อาจขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม2563ที่จะถึงนี้โดยการเตรียมการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้วางแผนสำรองน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำต่างๆตลอดจนแก้มลิงในพื้นที่กองทัพบกและของกรมชลประทานรวม 9แห่งซึ่งปัจจุปันมีปริมาณน้ำสำรองรวม4.2ล้านลบ.ม.ในฝั่งตะวันตกของเมืองเชียงใหม่หากเกิดสภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ำสำหรับการทำประปาและทั้งนี้ในวันที่5มีนาคม2563เพื่อให้การวางแผนแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโครงการชลประทานเชียงใหม่จะเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft