สถานการณ์น้ำที่ ปตร.ท่าวังตาล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เขียนโดย ผู้ดูแล
ฮิต: 439

สถานการณ์น้ำที่ ปตร.ท่าวังตาล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวลา 7.00 น. ระดับน้ำด้านเหนือน้ำ +301.70 ม.รทก. ควบคุมน้ำให้ไหลผ่านอาคาร ปตร ในอัตรา 5 ลบ.ม./วินาที อยู่ในภาวะปกติในรอบเวรการส่งน้ำลงแม่น้ำปิงของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล