การับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน(สวก)

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 02 สิงหาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 974

รับที่ e 2771/53 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพะอรับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก) ประจำปี 2553 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2553 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี 2553 ดดยมีทุนควมต้องการของกรมชลประทืนคือทุนนระดัยปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมน้ำ จำนวน 1 ทุน ส่งให้ส่วนฝึกอบรมภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เพื่อขออนุมัติกรมต่อไป