ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

ขอเสนอสิทธิพืเศษบริการ TOT Hi-speed internet สำหรับข้าราชการ

รายละเอียด

รับที่ E 3362/53 ลว. 17 ก.ย. 53 เรื่อง ขอนำเสนอสิทธิพิเศษบริการ TOT Hi-speed imternet สำหรับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้
1.ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท
2. ได้รับสิทธิแลกซื้อ ADSL Modam ราคาพิเศษ   1 ชุด-Dual port ราคา 390 บาท หรือ Wireless ราคา 1,250 บาท
3.สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน ยกเว้น ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 3,350 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. ได้รับอัตราค่าบริการรายเดือนพิเศษ 6 รอบบิล และรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 5% รอบบิลที่ 13 เป็นต้นไป
      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053112124 และ 053112125 ในวันเวลาราชการ หรือศูนย์ ทีโอที ทุกแห่ง

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 21 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft