กิจกรรม

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 22 พ.ค. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 2
ชป.เชียงใหม่ ร่วมประชุมแผนงาน MTEF ปี 2562-2570 เเละการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 พ.ค. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 2
ชป.เชียงใหม่นำเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังตำบลแม่สอย 21 พ.ค. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 2
“โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจและประเมินวัชพืชที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในเขตพื้นที่อำเภอเเม่ออน จังหวัดเชียงใหม่” 28 เม.ย. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 8
“โครงการชลประทานเชียงใหม่ บริการรถน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยเเล้ง” 27 เม.ย. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 6
“ชป ร่วมประชุม (Video Conference) เรื่องการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 “ 27 เม.ย. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 98
สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าพิจารณาโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนราษฏร์บ้านยองแหละ ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 24 เม.ย. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 6
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดำเนินการ ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่มีแผนงานดำเนินการขุดลอกแม่น้ำปิงบริเวณจุดสูบน้ำดิบสถานีสูบน้ำแรงต่ำป่าแดด(หน้าฝายท่าวังตาล) 24 เม.ย. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 9
โครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดส่งน้ำจำนวน 22,000 ลิตร ช่วยเหลือราษฎรและเกษตรกรชาวสวนลำไย ในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 22 เม.ย. 2563 เขียนโดย ผู้ดูแล 6
   
© StoneSoft